۱. فالو کردن پیج MayarKetab در اینستاگرام

۲. ارسال عکس به دایرکت

۳. انتشار عکس در پیج شخصی خود