28,000 تومان 16,800 تومان

“زیاد درس نخوان، با هوشمندی درس بخوان!” این جمله ای است که بر روی جلد کتاب ” ده گام برای به دست آوردن بهترین نمرات ” چاپ شده است. نویسنده کتاب، توماس فرانک، معتقد است که نوجوانان و جوانان نباید زیاد درس بخوانند، بلکه باید مفید، متمرکز و با بیشترین بازدهی درس بخوانند. او در مقدمه کتاب می گوید: این کتاب قرار است راهکارهایی برای به دست آوردن نمرات بهتر به شما بدهد. اما هدف مهم دیگر آن کاهش زمان درس خواندن است! هدف من این است که ابزارها و تاکتیک های عالی دراختیار شما قرار دهم تا در زمان کمتر، عملکرد بهتری داشته باشید… “.