43,000 تومان 25,800 تومان

در شهری افرادی که همگی از بیماران یک چشم پزشک اند، دچار بیماری ای به نام کوری سفید می شوند. خود پزشک هم دچار این بیماری می شود و برای این که از شیوع جلوگیری کنند همه را در آسایشگاهی به قرنطینه می برند. اما بعد از مدتی خوی جنایی به سراغ بیماران می آید و درگیری بر سر غذا، کثافت و فحشا همه آسایشگاه را فرا می گیرد. بعد از مدتی در آسایشگاه شورش شده و همه به شهر می ریزند و متوجه می شوند که کل شعر و کل دنیا درگیر این بیماری اند.در میان این نابینایان، تنها یک آدم بینا هست که هفت نفر را هدایت می کند، پسربچه ای یتیم، دختر کوری با عینک آفتابی، پیرمردی یک چشم و یک سگ ولگرد… .

در انبار موجود نمی باشد