40,000 تومان 24,000 تومان

آناگاوالدا، رمان نویس قرن بیستم میلادی اهل فرانسه است. از او تاکنون چندین رمان کوتاه به فارسی برگردانده شده است. کتاب پیش رو شامل داستان های زیر است: بارداری، این مرد و این زن، اپل تاچ، آمبر، مرخصی، واقعیت روز، نخ بخیه، پسر کوچک، در طول سال، کلیک کلک، سرانجام، دوستش داشتم،