24,000 تومان 14,400 تومان

مجموعه داستان «کاش کسی جایی منتظرم باشد» نوشته‌ی «آنا گاوالدا» به کوشش «مرتضی سعیدی تبار » به فارسی برگردانده شده است. این اثر، اولین مجموعه‌‌داستان این نویسنده است که دوازده داستان کوتاه را دربردارد. «آداب دلبری در سن‌ژرمن‌د‌پره»، «باردار»، «این مرد و این زن»، «اپل تاچ»، «امبر»، «مرخصی»، «رویداد روز»، «نخ بخیه»، «جونیور»، «سال‌های بعد»، «کلیک‌کلک»، و «عاقبت کار» عنوان داستان‌های آن است.